Leadership Development processes and enablers B.V.

LDpe, Leadership Development processes and enablers B.V. hjälper kundorganisationer med att förbättra ledareffektiviteten och med att bygga ledarkompetenser. Med sitt fokus på ledarskap designar vi förändrings- och utvecklingsprocesser och investerar i byggnation och tillämpning av verktyg som möjliggör sådana processer.
LDpe arbetar i en global omgivning och i lokala marknader som ett 'nätverkat' företag. I stället för att utöka sin egen personalstyrka utvecklar LDpe partner relationer med kunder, institutioner och affärsrelationer. Detta fundament i LDpe's sätt att operera baserar sig på insikten att, i den nutida kontext av professionella service organisationer, goda personliga professionella relationer varar längre än formella anställningskontrakter.
På detta sätt betjänar LDpe lokala marknader med globala koncepter och principer, kombinerad med lokal kännedom och erfarenhet.
LDpe utvecklar koncepter och verktyg för ledarutveckling, både för utvecklingen av den individuella ledaren och ledande professional, för effektivitetsförbättring av ledande teams och för att tillsammans med kunden bygga dess organsation's kompetens för ledarutveckling.

LDpe’s initiativtagare, Henk Bremer (Amsterdam, 1943) har mer än 40 års erfarenhet i ledande roller i stora, internationella organisationer.
Han har succérikt opererat i många olika roller i diverse marknader.
Under hans professionella karriär, i varje roll som han spelade, har han både fascinerats av vikten av 'human capital' för realiserandet av strategiska förändringsmål, men också av företagsledningens bidrag till succén eller misslyckandet av dessa mål.
Sedan 1997 har han fokuserat på ledareffektivitet, först genom grundandet och ledningen av ett succérikt företag for 'executive temporary management' (Capgemini Interim Management B.V.) och från 2001-2008 genom att organisera den globala ledar-utvecklingsprocessen inom Capgemini, ett globalt IT konsulting företag med ungefär 130.000 anställda.
I början av 2008, när han pensionerades från Capgemini skapade han LDpe för att vidareutveckla, professionalisera och internationellt tillämpa koncepterna och instrumenterna som han hade skapat och tillämpat.

LDpe’s förnyande synsätt på ledarutveckling är baserat på insikten att professionella domäner knappast innoverar sig självt, eftersom professionals tenderar att bli infångat i de accepterade bas-koncepterna av sin profession.
Verklig innovation kan uppstå där professionella domäner kopplas med hjälp av revolutionära koncepter och förnyande anngreppssätt.
LDpe har, till exempel, med dess toolboxar byggt koncepter som förbinder psykologi och ledarskap.
Dessa instrument har, under inspirerande vägledning av certifierade reviewers, succérikt tillämpats för tusentals ledare i många länder. Som hjälpmedel för att initiera självreflektion och interaktion som bas för ledarens självutveckling.

KONTAKT

Henk Bremer
Managing Director
Leadership Development
processes and enablers BV

Maliebaan 84 A
3581 CX Utrecht
The Netherlands

T: +31 302332018,
Mobile: +31 6 20148888
henk.bremer ldpe.nl