BJUD IN OBSERVATÖRER OCH LÄR DIG AV ANDRA

Med LDT360 modulen startar du upp processen med att bjuda in dina observatörer för att, som första steg, bedöma dina beteendepreferenser och för att senare ge dig feedback. Feedback samtalen kommer att ge dig mycket lärdom och nya insikter.
Du kommer att upptäcka att kommentarerna av människorna omkring dig, trots att de är subjektiva, kommer att förse dig med viktig information och att de utlöser dina självreflektioner.
Målsättningen för dig som använder LDT rapporterna är att bli mera effektiv i ditt ledarbeteende och att utveckla dina ledartalanger genom att utveckla de kompetenserna och stilarna som passar in i din ambition som ledare.

LDT360 Rapportering

Efter att ha mottagit observatörernas svar kommer LDpe att producera LDT360 rapporterna som första feedback till dig. Dessa rapporter kommer omedelbart att utlösa dina självreflektioner.
Men din lärdom kommer att bli ännu större under feedback-mötena med dina observatörer.
Varje observatör kommer att påminna dig om ’real life’ situationer och du kan fråga honom/ henne om bakgrunden till hans/hennes perceptioner. Du kommer också att inse att du kan lära dig av en observatörs feedback, även om denna observatörs värdering skiljer sig från de övriga observatörernas genomsnittsvärdering.

Vad LDT360 rapporterna kommer att hjälpa dig med är att du kan, mycket professionellt, förbereda frågorna för 1:1 feedback mötena med observatörerna.

Du kommer att identifiera frågorna som du kan ställa, där du kan hänvisa till luckorna mellan observatö-rens värdering och din självbild.

LDT360 rapporterna visar hur olika observatörer iakttar dig och värderar dina olika beteende dimensioner, men också dina potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar.
Medan du analyserar rapporterna skall du komma ihåg att en observatörs perception är ’sanningen’ för honom/henne.
Observatörens perception påverkas starkt av:

  • Organisatorisk kontext och kultur (öppenhet, trygghet, spänning, hierarki, marknadsförhållanden, intern konkurrens och politik, stöd mellan kolleger, osv.);
  • Den hierarkiska och sociala relation mellan observatören och dig själv;
  • Samarbetshistoria mellan observatorn och dig själv;
  • Hur djupgående observatören verkligen känner dig;
  • Observatörens egen personlighet;
  • Hur observatören och du passar ihop med varandra.

Eftersom varje värdering är subjektiv (även din självbild är det) rekommenderas att lära sig att ständigt analysera hur observatörens perception kan ha uppkommit genom hans/hennes iakttagelse inom en viss kontext. Olika observatörer kan ha olika iakttagelser, beroende på hur er inbördes relation har gestaltat sig.

Din Personliga Beteende Effektivitet

Även om observatörernas bedömningar är subjektiva, är de en mycket värdefull informationskälla för dig.
Kommer du ihåg hur vi definierade Personlig Beteende Effektivitet?
Och din personliga rapport om Medveten Effektfull Interaktion Kompetenser?
I den första reviewn om LDT360 rapporteringen kommer vi att visa dig hur dina observatörer har värderat dina Interaktions Kompetenser:

I ovanstående exempel ser vi att deltagaren (Bert Example) överskattar sig själv beträffande kompetenserna Uppmärksamhet & Empati, Lyssna & Stödja, Uppbyggnad av Ömsesidigt Förtroende och Bygga Relationer. I reviewn kommer vi att ge honom rådet att lyssna mycket noga vid feedback, speciellt på dessa områden.
Det blir hårt arbete för dig på den där du överskattar dig själv. Du måste ställa dig själv en antal kritiska frågor och seriöst använda varje möjlighet att få feedback.
För områden där du underskattar dig själv kommer det att vara lite enklare, du kanske är bättre på det än du själv hade tänkt dig.
Härunder kan du se ett antal exempel på deltagare som undervärderar, resp. övervärderar sig själv.