PERSONSKOMPETENSER SJÄLVSTÄNDIGA PROFESSIONALS

Hos vissa deltagare (speciellt oberoende konsulter) finns det behov av information om sin egen förmåga att, som självständig konsult, kunna operera i sin marknad.
Kompetenser för att kunna operera som självständig professional hittar du i denna
Kompetensmodell, som handlar om sociala kompetenser, analytisk förmåga, skapande förmåga, tillit & inflytande och leveranskompetens.

Personskompetenser för självständiga professionals