RAMVERK FÖR SJÄLVUTVECKLING

Leadership Development Toolboxen (LDT) är ett unikt hjälpmedel för självutveckling.
Mer än 3.500 ledare och professionals över hela världen har använt sig av (delar av) Toolboxen.
LDT’n har bevisat sig som ett perfekt instrument för individuell utveckling, men också som byggsten i Ledarutvecklingsprogram och för Organisationsförändrings- och/eller Innovations program. 
Användandet av LDT’n ger deltagaren en systematisk plattform för själv-reflektion och självutveckling inom ett koherent, tydligt definierat begreppssystem och skaffar dem en vokabulär för att kunna identifiera sin egen styrka och potentiella fallgropar och för att definiera och effektuera sina personliga utvecklingsplaner.

Självutveckling för ledare och professionals

LDT rapporterna används av ledare och professionals på alla organisationsnivåer (från CEO till nya ledarkandater, från Marknadsutvecklare och Säljare och från junior professional till senior och ledande professional.

Självutveckling för unga professionals och ledartalanger

Även om Leadership Development Toolboxen (LDT) primärt har utvecklats för ledare och ledande professionals, kan många av dess funktioner med framgång också användas för begåvade, men fortfarande oerfarna, personer. 
Många av LDT's koncepter och modeller har relaterats till operationella roller och uppdrag. Men trots att en deltagare kan sakna viss erfarenhet, kan det vara nyttigt att få insikt om ens potentiella roll- och stilportfölj. För visst vill en ambitiös young professional snabba upp sin personliga utveckling.

LDpe's ägare och direktör, Henk Bremer, har under 25 år varit anställd i Capgemini, ett internationellt ledande konsultbolag. Se också kapitlet om LDpe's grundare under fliken LDpe: om oss

Vid starten av Bremers anställning i 1983 hade Capgemini sammanlagd 3500 anställda. Idag finns det mer än 350.000 anställda världen över. Tillväxten har till stor del realiserats genom att Capgemini genom åren rekryterade och utvecklade young professionals.

En del av erfarenheterna med att systematiskt snabba upp den personliga utvecklingen av young professionals återges nu i boken 'Young Professionals Career Accelerator Guide' , författad av, en numera ganska erfaren 'young' professional, Ben Elsinga.

Young Professionals Career Accelerator Guide
Genom att klicka på bilden kan du gratis ladda ner din egen kopia på Ben Elsinga's
YP Career Accelerator Guide.