ETT SPRÅK FÖR ATT INNOVERA

På jakt efter ett gemensamt språk för att
reflektera och kommunicera om förnyande företagssamhet

During the twentieth century (especially large) organisations were shaped according to the uniformity principle. The French contributed with their functional thinking, the Germans with their hierarchical thinking and the Anglo-Saxons with their model thinking.
But the organisational structures that gave organisations their stability started to hamper a fluent operation and even inhibited growth.
The notion grew, that technological improvements and innovation had become the engine for economic growth.
After the introduction of the internet, the interconnectedness between organisations and their systems grew to a networked economy ang larger dependency of organisations in their business environment and a higher organisational dynamism. To stimulate economic growth became stimulation of innovation.
But how should you do that? And how to stimulate innovative entrepreneurs.
At least we needed a language, to be able to communicate and co-operate. Authorities were in search of the right vocabulary, in order to push innovation progression.
Different efforts emerged for defining 'the right' competence model. Some of these efforts even started as long back as creating their own psychometry, but in the end, they did not know how to help the young and unexperienced innovators how to grow faster as leaders and build their organisations smarter and more effectful.

LDpe tries to follow all these developments by connecting the competence models to the Leadership Development Toolbox and build instruments to help the acceleration of the personal growth of the individual innovations, tools for developing their organisation and build the right teams for leading the organisation.

Beneath we discuss three projects that delivered competence frameworks:

1. The new European standard EntreComp: A competence framework for Entrepreneurship.
   Since we have built several additional tools with this common model, we will extend on this
   by exhibiting the framework under The European Entrepreneurship Competence Framework.
   And the further presentation of LDpe's instruments for Scale-Up organisations under the
   chapter Innovation&Change (in the blue banner at the top of the page and the sub-chapter
   Scale-Up Roles

2. The Initiative 'Your Creativity Mapped': se below

3. The Fincoda project: see below

 

Your Creativity Mapped

Valiz is an independent international publisher on contemporary art, theory, critique, design and urban affairs. Our books offer critical reflection, interdisciplinary inspiration, and often establish a connection between cultural disciplines and socio-political questions. 
We explored the publication No School Manifesto, A Movement of Creative Education
No School is a movement that wants to open up the meaning of learning and fundamentally questions traditional education, through creativity. Curiosity, experimentation, unrestricted thinking, making and developing—by yourself and in collaboration with others—are basic elements of all forms of learning and living together. In the current educational system these values are regularly overshadowed by rules, legislation, bureaucracy, a unitary approach, and little attention to the intrinsic inquisitiveness of both the student and the teacher.
The competence model  'Your Creativity Mapped' (YCM), which was explained in this publication is meant for young people to identify their own creativity.

LDpe has, in the LD-Toolbox connected the 14 competences of YCM to the measured behavioural preferences and to the LDT simulation module. Because of this, the participants will be able to give direction to their own personal development.
Beneath we give you an example of the YCM competences of a participant and the possible growth with the simulation scenarios.

Fincoda projektet

Hur viktigt Innovation anses av myndigheter och institutioner kan man avläsa från FINCODA initiativet:

Ett antal Europeiska Universitet och Högskolor har påpekat behovet av att identifiera potentiella innovatörer i ett tidigt stadium:
'We urgently need new reliable and valid tools for innovation competencies assessment that could be used throughout the young innovators path from university to working life organizations. To improve the quality and efficiency of education and training and to enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training we need active university-enterprise cooperation and valid tools to measure intended learning outcomes. This is at the heart of the FINCODA-project.'

Fincoda projektet har bl.a. levererat en kompetens model och LDpe har, i samverkan med Utrecht University of Applied Sciences, slagit en bro mellan Fincoda modellen och LDT'n för att på så sätt stödja studenterna i att snabba upp sin personliga utveckling. Härunder kan du se ett exempel på rapporten. 
Men, som du själv kan se i kompetensmodellen är Innvation inte något som du kan hitta i en enda kreativ och kritisk tänkande person. För innovation behövs det framförallt interaktion inom ett team.

LD-Toolboxen kan dock hjälpa den individuella deltagaren i att utveckla sina innovativa kometenser. LDT simuleringsmodellen, till exempel, kommer att leda individuella gruppdeltagare till att vidare utveckla dessa kompetenser. 

I exemplet innehåller Quick-Wins scenariot förändringar av beteendepreferenserna Demokratisk, Konventionell och Teoretisk. Dessa förändringar kommer, som du ser, att ha en ganska stor effekt. Kompetenserna Informationshantering, Flexibilitet, Kreativitet, Problemanalys, Omdöme och Samarbetsförmåga kommer alla att förstärkas. Och det är nog ganska sannolikt att de föreslagna preferensförändringar kommer att ske på ett nästan naturligt sätt i teamsamarbetet.


Även om vi kan hjälpa individuella deltagare till att utveckla sina innovations-kompetenser, är innovation inte något som en enskild person ensam kan åstadkomma. Innovation kan uppstå där människor träffas och idéer utväxlas. Det är i innovationens natur att de inte kan styras top-down och att det kommer upp bottom-up och med trial-and-error.

LDpe's bidrag i innovation är att vi, med hjälp av LDT:s Advanced Team Design Tool, kan sammanställa innovativa teams. Vi gör det till exempel i programmet Växla Upp för Innovation.
Du kan läsa mer om det under temat Innovation & Förändring på denna webbsida.