USE OF THE LDT FOR INNOVATION

Hur viktigt Innovation anses av myndigheter och institutioner kan man avläsa från FINCODA initiativet:

På jakt efter innovatörer
Ett antal Europeiska Universitet och Högskolor har påpekat behovet av att identifiera potentiella innovatörer i ett tidigt stadium:
'We urgently need new reliable and valid tools for innovation competencies assessment that could be used throughout the young innovators path from university to working life organizations. To improve the quality and efficiency of education and training and to enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training we need active university-enterprise cooperation and valid tools to measure intended learning outcomes. This is at the heart of the FINCODA-project.'

Fincoda projektet har bl.a. levererat en kompetens model och LDpe har, i samverkan med Utrecht University of Applied Sciences, slagit en bro mellan Fincoda modellen och LDT'n för att på så sätt stödja studenterna i att snabba upp sin personliga utveckling. Härunder kan du se ett exempel på rapporten. 
Men, som du själv kan se i kompetensmodellen är Innvation inte något som du kan hitta i en enda kreativ och kritisk tänkande person. För innovation behövs det framförallt interaktion inom ett team.

LD-Toolboxen kan dock hjälpa den individuella deltagaren i att utveckla sina innovativa kometenser. LDT simuleringsmodellen, till exempel, kommer att leda individuella gruppdeltagare till att vidare utveckla dessa kompetenser. 

I exemplet innehåller Quick-Wins scenariot förändringar av beteendepreferenserna Demokratisk, Konventionell och Teoretisk. Dessa förändringar kommer, som du ser, att ha en ganska stor effekt. Kompetenserna Informationshantering, Flexibilitet, Kreativitet, Problemanalys, Omdöme och Samarbetsförmåga kommer alla att förstärkas. Och det är nog ganska sannolikt att de föreslagna preferensförändringar kommer att ske på ett nästan naturligt sätt i teamsamarbetet.

Även om vi kan hjälpa individuella deltagare till att utveckla sina innovationskompetenser, är innovation inte något som en enskild person ensan kan åstadkomma. Innovation kan uppstå där människor träffas och idéer utväxlas. Det är i innovationens natur att de inte kan styras top-down och att det kommer upp bottom-up och med trial-and-error.

LDpe's bidrag i innovation är att vi, med hjälp av LDT:s Advanced Team Design Tool, kan sammanställa innovativa teams. Vi gör det till exempel i programmet Växla Upp för Innovation.
Du kan läsa mer om det under temat Innovation & Förändring på denna webbsida.