INNOVERA I DIN EGEN ORGANISATION

Genom uppstådda störningar och rubbningar av ekonomin, bl.a. p.g.a. Corona interventionerna har vi nu börjat se stora personalunderskott i ett antal industri branscher. Detta kommer sannolikt att hålla i sig ganska länge.
Organisationer bör därför överväga hur de skall hantera detta på längre sikt.
Mera uppmärksamhet för hur man kan utveckla sin egen personal borde bli en av åtgärderna. Sådana åtgärder möjliggör tillväxt av organisationen inifrån och botten-up. Men organisationen kan bestämt också bli bättre på innovation och förnyelse.

På sidan Upptäck den dolda innovationskraften ger vi vår idé om hur du kan mobilisera de egna anställda i att spela en viktig roll in organisationen's innovation.

På sidan Växla upp för Innovation skissar vi konturerna av en lämplig program organisation, i vilken medarbetarna kan utveckla och realisera nya lösningar i s.k. Natural Working Teams (N.W.T.).
Detta är ganska enkelt i större organisationer. Men LDpe har också, tillsammans med MKB region Zwolle (associationen för medelstora och små företag) utarbetat ett koncept program för att hjälpa även de mindre organisationerna med sin innovation. Programmet, som kallas 'Mobilisera för Innnovation' (MvI), realiseras med ett multi-organisationellt team och innehåller även ett Train the Coach program, där coachar från de större organisationerna hjälper till i de små.


Och innovera kan man också göra tillsammans med sin kund/sina kunder, framförallt om man tvingas till innovation, t.ex. genom en ny lagstiftning.
Se sidan Innovera med din kund, där vi visar några exempel.