FOKUSOMRÅDEN OCH ROLLER
I SCALE-UP ORGANISATIONER

I bilden till höger ser du 'ekosystemet' av stödorganisationer för innovation i en region i Nederländerna. Att stödja startups har, i många länder och regioner blivit högt prioriterad.
Vad som saknas i bilden är entreprenören själv. Detr är inte sällan att stödorganisationerna håller sig själv vid liv, men glömmer bort att de främst borde handla om succén för själva entreprenören. Ofta saknas det stöd efter startup-fasen, när affärs-idén syns vara livskraftig och att man måste skala upp. 'När larven måste bli fjäril'.

Denna övergång från startup till en Scale-Up organisation är verkligen svår, den går att likna med en metamorfos hos en levande organism mellan två faser i livscykeln, en transfiguration, en total ändring av form, struktur, karaktär, utseende och omständigheter.
Precis där går det oftast fel, och precis där saknas det stöd. Många entreprenörer misslyckas här:
Och det finns olika orsaker, till exempel:

  • initiativtagarna (medlemmarna i management teamet) växer inte med sin roll, de växer inte ut till de inspirerande ledarna som behövs för att få företaget att blomstra;
  • 'Teamet' saknar kunskap och erfarenhet för att sätta upp en ändamålsenlig och funktionerande organisation;
  • De förstår inte att situationen har förändrats: i stället för att berätta om en fantastisk eureka-idé, måste man ta upp kampen för en plats i kedjan, där konkurrenterna redan är etablerade; det behövs en annan 'storytelling'... 
Tillsammans med en grupp kompetenta 'influencers' har LDpe kartlagt de olika fokusområdena och nödvändiga roller i en Scale-Up organisation. Och vi har utvecklat instrumenter för att stödje dem med att acellerera de personliga utvecklingen av de individuella entreprenörerna och med att kunna åstadkomma kompletta och väl-funktionerande ledningsteams.

För att kunna testa den utvecklade mjukvaran har vi skapad en testdatabas i vilken vi tog upp personlighetsprofilerna av 50 engelska karriärkonsulter (verkliga profiler, men anonymiserade).


I den första oversikten här nedan, visar vi 12 fokusområden som behöver bemannas i en Scale-Up organisation. I den vänstra grafiken hur många av de 50 kandidaterna som passar i rollen (fit-for-role,  grön) och i den högra grafiken hur många kandidater som kommer att passa för rollen efter att de har genomgått det individuella quick-wins scenariot.
I den andra rapporten koncentrerar vi oss på en av kandidaterna, hur denna kandidat passar i de olika rollerna (grön = fit-for-role), vad som är resultatet efter quick-wins scenariet (sim1) and resultatet efter det fullständiga förändrings-scenariet (sim2).