ORIGINAL initiativet

I Zwolle regionen, den fjärde ekonomiska regionen i Nederländerna, håller man f.n. på att sätta upp en flerårsprogram för den vidareutvecklingen av startup- och scale-up ekosystem.
I programmet har definierats 4 huvuslinjer:
Programlinje 1 - Kunskap & Talang
Programlinje 2 - Marknad & Faciliteter
Programlinje 3 - Kultur
Programlinje 4 - Kapital

Under programlinje 3 definieras byggstenen Kultur med:
1) Utvecklingen i vilken regionelle social kulturella aspekter influerar ekosystemet;
2) Utsträckningen till vilken utvecklingen av ekosystemets fysiska omgivning har rotats.
Meningen är att det i denna programlinje skall sätta konkreta steg genom att vidareutveckla entreprenörstalanger oh att befintlig entreprenörsanda kan evolueras i riktning av en hållbar entreprenörs-mindset.En mindset, i vilken startup- och scale-up entreprenörer vågar forska och experimentera, så att innovativa idéer och koncepter utvekclasvidare. Och där entreprenörer tar risker och lär sig av mistagen och driver fram de succérika koncepter och lösningarna.
Med andra ord: investera entreprenörskapsutveckling.


Att sätta upp en innovator profildatabas passar utmärkt inom ramen för detta flerårsprogram:

  • Individuella innovatörer (deltagare) erbjuds möjligheten av en personlig utvecklingsprocess, parallellt med stegen i det egna  entreprenörskapet;
  • Startup företag får hjälp med att sammanställa kompletta och gedigna management teams, så att företaget kan växa till sig snabbt.
Profildatabasen (PDB) är en modern basregistrering av alla regionens innovativa talanger/ Deltagarna registreras i PDB'n genom en initiell assessment med Leadership Development Toolboxen (LDT). PDB'n kan också användas för att organisera gemensamma aktiviteter inom Innovator-nätverket.

Innovatörer som registreras i PDB'n kommer från företag, t.ex. MKB (Små och Medelstora företag), men också från olika utbildningsinstitut, såsom (i Zwolle regionen) Windesheim, Deltion, Landstede, Cibap, o.d.: elever som har bestämt sig för att starta ett eget företag. Vårt LDT-assessment kan även hjälpa dem med valet av en entreprenörskarriär.

Initiativet att realisera ovanstående målet med hjälp av PDB'n kallas för ORIGINAL:
Officiellt Regionellt Initiativ till ett
Registrerat Innovatörs Nätverk för att 
Accelerera Ledarskapstalangerna

Målet är att hjälpa Startup- och Scale-Up organisationer bli mera succérik i sitt värdeskapande. Och speciallt med att bli goda ledare i sin snabbväxande organisation.

ORIGINAL initiativet är ett regionellt initiativ, som kan efterfoljas av andra regioner. Ett äkta ekosystem börjar oftast regionellt. Men, i ett senare skede kan det, p.g.a. organisationernas tillväxt både inom landet och internationellt, sprida sig till andra regioner. 
Individuella deltagare kallas för Originals, ett ord som passar väl vid innovatörernas karaktär.
ORIGINAL initiativet står för Accellerating the Careers of Entrepreurs (ACE).