INNOVATION ÄR EN TEAM PROCESS
OCH ALLA KAN BIDRA

Vem är den verkliga innovatören ?

Varje person har sannolikt en aning om sin egen innovativa kraft. Vissa människor visar sig vara ganska bra på att spontant komma på nya idéer, medan andra ser sig själva som allt annat än kreativ. Men verklig innovation uppstår sällan i huvudet av en enda person ! 
Innovation uppkommer när människor möts, samtalar och växlar ut idéer.

Det är faktiskt sant att en viss person kan vara bättre än andra på att tänka 'outside-the-box'. Och att någon annan är utmärkt på att se 'the big picture', medan han som har den motsatta karaktären kan vara bäst i att se viktiga detaljer.
Man kan också träffa människor som är jätteduktiga på att komma upp med helt nya infallsvinklar och kreativa kombinationer, medan andra beter sig mera pragmatisk. 

Det intressanta är att innovation bara kan uppnås när idéerna av idealisten möter det logiska tänkandet av analisten och när fantasierna av drömmaren testas av den nyktre realisten.
Innovation uppkommer i en grupp process där de olika deltagarna seriöst lyssnar på varandras idéer och lär sig se kärnan i vad den andra personen menar och kan genomskåda möjligheterna, och givetvis också dess konskevenser.

 

Vår Kognitiva Bias förhindrar att vi ser nya lösningar

Wikipedia
Kognitiv bias är ett psykologiskt mönster, som leder till att en människas subjektiva bild av omvärlden avviker från verkligheten.
Kognitiv bias bygger på att orsaken till händelser och andra observationer tolkas utifrån individens förutfattade verklighet. De utifrån sett irrationella tolkningarna med kognitiv bias kan för individen själv kännas som logiska.


Varje person är, betroende på den egna personligheten, biased när han söker efter lösningar för utmanande problem. Därför kan hen helt missa vissa möjliga lösningsalternativ och även vara helt 'blind' för dem.

Bara teams som kan komma till en djupgående dialog om för- och nackdelarna av skenbar motstridiga lösningsalternativ kan ha förmågan att komma till en syntes av idéer och hitta helt nya innovativa lösningar. 

 

Vad kan man göra för att stimulera innovation och utveckla en innovativ klimat i organisationen?

Man kan inte forcera innovation 'top-down'. Om innovation kommer till blir det 'bottom-up' i en dialog under 'vanliga människor'. Innovation är en produkt av mänsklig interaktion i en 'trial-and-error' process, sällan är den ett resultat av en 'top-down' planerad 'human design process'.
Men, det är absolut möjligt att utveckla innovationskraft hos individuella personer, teams och organisationer. Och att åstadkomma ett innovativt företagsklimat.

För att sätta ihop ett kreativt team behövs det en djupare insikt i de individuella deltagarnas personligheten i gruppen. Komplementariteten i roller och diversiteten i tankestilar av gruppmedlemnarna är nyckeln till succén.
Blåfinger Innovations Centret använder därför en Advanced Team Design Toolset.