INNOVATION & FÖRÄNDRING

Organisationer måste innovera, men hur kan de se till att det verkligen kommer att ske ?

Vad är innovation ?Många organisationer och dess ledare förstår rationellt att internet har på ett dramatiskt sätt förändrat marknaden och att de själva måste lägga i en högre växel för innovation och förändring. Men vad skall de då göra och hur skall de agera?

Kontroll över Innovation Kontroll över Innovation

 Bilden till vänster:

I en recent publikation i Nederländerna
Regie over Innovatie (2019), påstår författaren, Professor Dr. Ir. Bart Bossink, att det är möjligt att hålla kontrol över 
organisationens innovationsprocesser.
Han ger oss en lista över de olika spelarna i innovations- processen (se bilden till vänster) och beskriver för oss vad innovationen  handlar om.


Under Om Innovation beskriver vi vad som har skrivits och sagts om temat innovation.

Under Från startup till Scale-Up beskriver vi problemen som nya företag upplever, speciellt när de skall föra ut sina produkter till marknaden och behöver skala upp sin produktion och organisation. Och hur LDpe försöker hjälpa dessa entreprenörer, sin ledningsgrupp och sin organisation, och hur vi tillsammans med en regional arbetsgrupp försöker åstadkomma ett ekosystem av innovatörer.

Under Innovera i din egen organisation föreslår vi ett koncept för att mobilisera organisationens intellektuella kapital, företagets non-managers, och organisera dem i kreativa Natural Working Teams som, sponsrade av organisationens ledningsgrupp, tänker ut och realiserar innovationsprojekt.

Under Hjälpmedel i processen beskriver vi ett antal unika instrument ur den exklusiva mångfacetterade Toolboxen som LDpe har utvecklat över åren.

Under Blåfinger Innovations Centret presenterar vi det unika Innovations Centret som vi har satt upp mitt i den brusande hansestaden Zwolle i N-Ö Nederländerna. Innovationscentret specialiserar sig på utvecklingen av mänsklig innovationskraft.

Vårt sätt: Att skapa de optimala förutsättningarna för
Innovation och Förändring, och att sammanställa högkreativa teams med den rätta diversiteten i tankestilar och teamroller

Med ett team av erfarna innovationsspecialister har LDpe utvecklat ett angreppssätt och lagt upp processer med vilka perfekta förutsättningar kan skapas för Innovation och Förändring.