INNOVATION & FÖRÄNDRING

Organisationer måste innovera, men hur kan de se till att det verkligen kommer att ske ?

Vad är innovation ?

Många organisationer och dess ledare förstår rationellt att internet har på ett dramatiskt sätt förändrat marknaden och att de själva måste lägga i en högre växel för innovation och förändring. Men vad skall de då göra och hur skall de agera?
I en recent publikation i Nederländerna
Regie over Innovatie (2019), påstår författaren, Professor Dr. Ir. Bart Bossink,
att det är möjligt att hålla kontrol över 
organisationens innovationsprocessen.
Han ger oss en lista över de olika parter i innovationsprocessen (se bilden här nedan) och beskriver för oss vad innovationen  handlar om.

Kontroll över Innovation Kontroll över Innovation

I detta tema Innovation & Förändring,
kommer vi att argumentera att det är väldigt mycket svårare att hålla kontroll över (resultatet av) innovation, än att det är att realisera den vanliga 'business as usual'.
Vi kommer att, på sidan Succé eller Misslyckande, konfrontera dig med faktument att 80%-90% av innovationerna misslyckas.
Och under Innovationen's karaktär kommer vi att fastställa att Innovation är en 'bottom-up' process. Att den är resultatet av mänsklig interaktion och 'trial and error', sällan resultatet av medveten top-down design.
Det är det som gör det verkligen svårt att planera för resultat av innovationen.
Men ändå måste organisationer se till att de kontinuerligt innoverar.

Men emellertid, även om innovation ser ut att vara otämjbar och oförutsägbar, är det dock möjligt att en organisation bygger upp sina kompetenser för att bättre innovera.
Och det är också möjligt att skapa bättre förutsättningar för innovation genom att skapa en innovationskultur och genom att sammansätta innovative teams.
LDpe är specialist på detta genom att vi använder oss av deltagarnas personlighets-data på ett spektakulärt nytt sätt. Vi sammanställer teams med diversitet i tankestil och teamroller, sådant att chanserna för att innovationsdialogen verkligen går på djupet och inspirerar deltagarna på ett sätt som optimerar succéchanserna.

Vårt sätt: Att skapa de optimala förutsättningarna för
Innovation och Förändring och att sammanställa teams med
den rätta diversiteten i tankestilar och teamroller

Med ett team av erfarna innovationsspecialister har LDpe utvecklat ett angreppssätt och lagt upp en process i vilken perfekta förutsättningar skapas för Innovation och Förändring.

Further under this theme we describe The Process of Innovation from different perspectives (the individual, the team, the organisation, the market(s) and society.

After this we describe the different Innovation Team roles and Thinking Styles we use in the Advanced Team Design Tool.

Under An Innovative Organisation we describe how to develop an organisation with continuous ongoing innovation.

Under Unleash the Power for Innovation we suggest to mobilize the intellectual capital of the organisation (the non-managers) and make them contribute in the innovation process in Natural Working Teams under the sponsorship of top management.

Gearing Up Innovation describes the program in which we create an innovative culture and engage creative teams in the innovation process.

And in Design of Natural Working Teams, we specify the way in which we compose creative teams.

In the following chapters The Advanced Team Design Tool, Peer Coaching and  Enablers for the Process we describe the enablers we use in the program.

Under Innovate with your Client we ask your attention for the fact that it is not necessary to organize the program with your own personnel. To involve you client(s) is certainly a very good option as well.