VÄXLA UPP FÖR INNOVATION

Programmet Växla upp för innovation Programmet Växla upp för innovation


Programmet 'Gearing Up Innovation' 
(Växla Upp för Innovation) är ett program för organisationer som vill mobilisera innovations-kraften och kreativiteten hos sin personal för det nästa innovativa steget och för att åstadkomma förnyelse.

Programmet kommer att skapa det rätta stimulerande klimatet för outside-the-box tänkande, idégenerering och uppfinna nya möjligheter till produkter/tjänster.


Det kommer att ha sin inverkan på organisationen, hjälper organisationen att anpassa sig och att spela en roll under förändrade marknadsomständigheter. Och det kommer att använda sig av nya teknologier och hjälpmedel. 

Förutom de angivna program målsättningarna kommer det att ha sin påverkan på alla deltagare:

 

  • mera effektivt beteende
  • bättre teamarbete
  • förbättrad sammanhållning och större transparens
  • utveckla individuella talanger
  • accelererad lärande


DELTAGARE OCH ROLLER

Management Team (MT)

Styrning
Ansvar/Skyldighet 
Individuella medlemmar av Ledningsgruppen sponsrar NWTs
Programmets finansiering
Ledningsgruppen bestämmer över projektplanerna

Natural Working Teams (NWT)


Generera Idéer
Utveckla Koncepter
Definiera Projekt
Leverera Resultat

 

Sounding Board Group
(Bollplankgrupp, SBG)

Stödja NWTs
Tillhandahålla information
Testa Idéer
Hjälpa, Facilitera
Skapa förutsättningar för optimalt arbete i NWTs

Förutsättningar (MT)
Förtroende och effektiv interaktion inom
    ledningsgruppen
    (eventuellt uppnådd i TE I och TE II
     workshops; se under Team Effectiveness)
► Tillit för Programmet och förtroende för
    medarbetares kvaliteter.

Förutsättningar (NWTs och SBG)

► Entusiasm att få möjligheten att delta/bidra
► Förberedd att tänka outside-the-box
► Samarbetsattityd, vilja att stödja kollegerna

 

GEARING UP INNOVATION  - PROCESSER

  • Team Effectiveness IV (Workshop för Ledningsgruppen)
  • Peer Coaching (for NWT- och SBG deltagarna)
  • Bollplankgrupps aktiviteter (for SBG)
  • NWT program aktiviteter (Idéer, Koncepter, Lösningar, Projekt)

Allmän förutsättning
Det är viktigt att NWTs verkligen känner stimulans för 'nytt tänkande' och att Ledningsgruppen tydligt klargör att de tror på programmet och definierar sina ambitioner, sätter riktiga mål (i TE IV workshoppen) och att Ledningsgruppens individuella medlemmarna verkligen sponsrar sina teams. Inte på sättet som visas i videon till höger.