HJÄLPMEDEL I PROGRAMMET

I processen Gearing Up Innovation & Change kommer sinnena av de individuella deltagarna att stimuleras till maximum. Som konsekvens kommer deltagarnas personliga utveckling att accelerera.

LD-Toolboxen innehåller ett antal specialiserade instrument som tillämpas under de olika stegen i programmet. Instrument, som stimulerar lärandet och hjälper med att sammanställa teams.


De viktigaste i programmet tillämpade instrumenten är:
  • Advanced Team Design Tool
  • Peer Pairing Tool
  • LDT Simulation Modul
  • Fit-for-Role / Quick-Wins Analysis
  • IM360 Interaktions Modul