Enquête over Bluefinger Imagination Center

Vragenlijst Bluefinger Imagination Center

We hopen dat je ons wilt helpen door ons je mening te geven over het project  voor de opzet van het Bluefinger Imagination & Incubation Center. De vragenlijst vind je rechts hieronder en links geven we een toelichting.

Wie ben je?

We hopen dat je ons wilt helpen door ons je mening te geven over het op te zetten Bluefinger Imagination Center.

We willen ook wat meer over je weten: wie je bent, wat je doet, waar je nu staat in je ontwikkeling, en wat je ambities zijn voor de toekomst.
Ook zouden we graag de mogelijkheid hebben om contact met je op te nemen en, als je daarin geïnteresseerd bent, je te vragen om mee te werken aan de verdere vormgeving van het Imagination Center.

We vragen je daartoe om je expliciete toestemming om contact met je op te nemen.

Jouw privacy staat hoog bij ons in het vaandel. 
De door jou hier aangeleverde gegevens worden alleen statistisch gebruikt, tenzij we anders met je overeenkomen.

Wat doe je op dit moment?

Om ons een beeld van de respondenten te vormen willen we graag weten wat je op dit moment doet.
Of je nog studeert, of je ergens in dienst bent, of je zelf al ondernemer bent (ook al i.v.m. het later te realiseren Incubation Center).
Ook over je studierichting en hoever je met je studie bent,

En als je al ergens werkt, wat dan je functie is. Mocht er voor je rol geen functienaam zijn, beschrijf dan je bezigheid in een paar zinnen.


Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat je ons op dit moment niet alles wilt vertellen.
Je mag gerust wat open laten bij het invullen van ons formulier.

Ons doel met de gevraagde informatie is om goed zicht te krijgen op onze toekomstige doelgroep voor het Bluefinger Imagination Center: afstudeerders die net aan hun professionele loopbaan willen beginnen.

Wat zijn je ambities en je persoonlijke toekomstplannen?

We nemen graag kennis van je voornemens en plannen voor de toekomst om, indien je zou kiezen voor deelname aan het Centrum, je optimaal te kunnen begeleiden en om je te helpen bij de versnelling van je persoonlijke ontwikkeling.
Wij zullen de deelnemers aan het Imagination Center immers zo goed mogelijk proberen te bijstaan in de persoonlijke ontwikkeling.
Dat doen we m.b.v. een persoonlijkheids-vragenlijst, de LD-Toolbox en het programma Persoonlijk Leiderschap.

Het programma Persoonlijk Leiderschap gaat o.a. in op je persoonlijke gedragseffectiviteit (Conversational Intelligence), op je motivatie-vlammen ('Why Motivation Matters More than Talent'), en op het functioneren van je 'executive brain', waarmee je je persoonlijke ontwikkeling bestuurt. Met het LDT-simulatie-programma helpen we je om je persoonlijke ontwikkeling te versnellen.
En we brengen je denkstijlen en preferente teamrollen in kaart, zodat we, met behulp van de Advanced Team Design Tool, effectief creatieve teams zullen kunnen samenstellen.

Het project Opzet Imagination & Incubation Center

De beschrijving van project 'Opzet Bluefinger Imagination & Incubation Center' kun je vinden onder de voorgaande subpagina (in het menu links).
Via de vragenlijst rechts willen we graag  je mening horen over dit initiatief, en over het ons voor ogen staande concept.
Met behulp van jouw commentaren kunnen we onze ideeën aanscherpen en verder uitwerken.

We willen natuurlijk weten hoe onze ideeën aanslaan en of ook jij denkt dat het Imagination Center een rol kan spelen bij de loopbaan-ontwikkeling van recent afgestudeerden.
Een actuele manier van carrière maken, sinds het ontstaan van internet, is immers steeds vaker dat afgestudeerden niet een vaste baan zoeken, maar zelf, of samen met anderen, een onderneming starten (de zgn. startups).

Over je mogelijke betrokkenheid bij dit initiatief

Ook zijn we op zoek naar de betrokkenheid van jonge mensen bij de realisatie van het project.

Dus, mocht je belangstelling hebben in een actievere rol bij het Centrum, dan zal daar zeker ook ruimte voor zijn. Immers jij behoort tot de doelgroep en je zult je beter kunnen inleven in het denken van leeftijdgenoten.

 

Over de realisatie van het Imagination &Incubation Center

Gezien de urgentie van het risico dat veel jonge afstudeerders vanwege de Corona crisis minder snel hun carrière kunnen starten, denken we dat het Imagination Center (en ook het Incubation Center) een bepaalde stimulerende rol zal kunnen spelen bij de loopbaanstart van ambitieuze jongeren.
Daarom willen we het project zo spoedig mogelijk realiseren.

Jouw hulp daarbij, te beginnen bij het invullen van de vragenlijst rechts, is daarom zeer gewenst. En ook je eventuele commentaren en suggesties.

Onze hartelijk dank voor deelname aan deze enquête.
Vergeet niet om de ingevulde vragenlijst te verzenden via de blauwe knop.

Als je daarvoor gekozen hebt nemen we contact met je op.