LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Leiderschaps-ontwikkeling (LD) betreft, grofweg, het bouwen aan de kwaliteit van leiderschap door het herkennen, erkennen en ontwikkelen van talent, het vloeiend en succesvol verzorgen van opvolging en bevorderen en borgen van ‘ executive experience’ binnen de organisatie.
Als we LD op deze manier definiëren kunnen we constateren dat veel organisaties worstelen met hun leiderschapsontwikkelingsprogramma.
Daar waar de LD-staf bezig is het programma te organiseren vragen hun top-executives zich af of dit programma wel de voor de organisatie belangrijke doelen adresseert.
Leiderschapsontwikkeling omvat een set van coherente op elkaar aansluitende en met elkaar verbonden processen.
Ook al kunnen de processen in verschillende organisatie andere namen hebben, veel van de processen zullen op een of andere wijze wel plaatsvinden. Soms op ‘corporate level’ en soms lokaal.
Dat garandeert overigens niet dat ze ook met succesvol leiden tot de realisatie van de hoofddoelen.

Hoofddoelen LD

  • Herkennen, erkennen en ontwikkelen van talent;
  • Vloeiend en succesvol verzorgen van opvolging;
  • Bevorderen en in de organisatie  borgen van ‘executive experience’ ;
  • Internationale mobiliteit in de top.