EFFFECTIEF LEIDERSCHAP

LDpe help cliënt organisaties de effectiviteit van het leiderschap te ontwikkelen en verbeteren door processen te ontwikkelen en instrumenten (enablers) te bouwen.
Met Effectief Leiderschap bedoelen we:

  • De effectiviteit van het gedrag van de individuele leiders;
  • De effectiviteit en impact van Management Teams;
  • De effectiviteit van het leiderschapsontwikkelingsproces (LD-proces).

Instrumenten (enablers)

LDpe heeft verschillende instrumenten ontwikkeld, bedoeld voor zelfgebruik door leiders, bijvoorbeeld 
de Leadership Development Toolbox (LDT) voor ontwikkeling van de individuele leider of professional en de IM360 vragenlijst, een instrument dat gebruikt wordt voor de ontwikkelen van leiderschapseffectiviteit in Management Teams.

Persoonlijke gedragseffectiviteit
Zelfscores, zoals gemeten met een persoonlijkheidsvragenlijst zeggen, op zich, onvoldoende over iemands persoonlijke gedragseffectiviteit.[1]

[1] Met persoonlijke gedragseffectiviteit bedoelen we de mate waarin het gedrag van een individu leidt tot het beoogde effect bij de respons van anderen.


Interactie


De wijze waarop we interacteren met anderen en de wijze waarop anderen op onze interactie responderen zijn veel belangrijker dan hoe we zelf denken dat we ons gedragen.
Ons bewust zijn van de effecten van onze interacties is de basis voor het ontwikkelen van onze persoonlijke gedragseffectiviteit.

Teneinde iets uit te vinden over de effectiviteit van het eigen gedrag moet een leider leren hoe anderen hem/haar percipiëren. Hoe goed ook de meting en de meetinstrumenten ook zijn, een assessment score kan niet meer zijn dan een startpunt!

Het begrijpen van de percepties bij anderen is verreweg belangrijker dan de exactheid van een assessment meting. Effectief leiderschap kan slechts bereikt worden doordat we leren begrijpen hoe anderen ons percipiëren.